22.05.2019 - Yerköy Medya - Haber Sitesi

Kentsel Alt Yapı Projeleri I İlanı

Kentsel Alt Yapı Projeleri I İlanı

İdare : Yerköy Belediye Başkanlığı
Proje Adı : Kentsel Alt Yapı Projeleri I 
Sözleşme Adı : Yerköy (Yozgat) İçme Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi
Ülke : Türkiye
Kredi No : 31.277 (TR)
İhale Kayıt No: KAP-1-WKS-01
İlan Tarihi : 

 1. İller Bankası A.Ş (Borçlanıcı) Avrupa Yatırım Bankası’ndan (AYB) “Kentsel Altyapı Projeleri I” kapsamında kullanılmak üzere kredi almıştır. Borçlanıcı bu kredinin bir kısmını Yerköy Belediye Başkanlığı (Alt Borçlanıcı/İdare), Yozgat ili, Yerköy İlçesinde “İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı” Yapım İşinin finansmanı için tahsis etmiştir.
 2. Bu kapsamda, İşveren, istekli firmaları “Yerköy Belediyesi, Yerköy (Yozgat) İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi” sözleşmesi için AYB(Banka) tarafından uygun görülen satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
 3. Yapım İşi kapsamında Yerköy İlçesi dâhilinde toplam yaklaşık 34.158,00 m. Kanalizasyon, ve 52.932m İçmesuyu şebeke hatları, bu hatlara ait parsel ve abone bağlantıları yapılacaktır.
 4. Teklif sahipleri İhale ile ilgili ihtiyaç duydukları ilave bilgileri almak ve ihale dokümanını ücretsiz olarak incelemek için Yerköy Belediyesi’nin aşağıda belirtilen adresine mesai saatleri içinde başvurabilirler. İhaleye katılmak isteyen Teklif Sahiplerinin, Yerköy Belediyesinin aşağıda belirtilen hesap numarasına, İhale Kayıt numarasını belirterek yatıracakları bin(1.000) TL karşılığında (KDV dahil) İhale Dokümanlarını satın almaları zorunludur.
  İhale Dokümanları ücretinin yatırılacağı Banka Hesap Numarası:
  T. Halk Bankası Yerköy Şubesi TR 56 0001 2009 7860 0007 0000 24
 5. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.
 6. İhaleye teklif sunmak isteyen Teklif Sahiplerinden istenen asgari yeterlilik şartları aşağıda özetlendiği gibidir:
  Mali Yeterlilik
 • Teklif Sahibinin 2013 yılından teklif verme tarihine dek devam eden veya tamamlanmış sözleşmelerden elde edilen gelirler üzerinden hesap edilen asgari yıllık ortalama inşaat (yapım işleri) cirosunun en az yirmi milyon (20.000.000) TL olması gerekmektedir.
 • Teklif Sahibi sözleşme ve iş avansları hariç olmak üzere aşağıda belirtilen tutarlarda, nakit değerler, üzerinde tedbir veya ipotek bulunmayan taşınmazlar, kredi limitleri ve diğer finansal imkan ve araçlara sahip olduğunu veya erişimi olduğunu gösteren belgeleri sunacaktır:
  • nakit değerler : on milyon (10.000.000) TL
  • bu sözleşme ve diğer taahhütleri için gereken nakit akışını sağlamaya yeterli nakdi ve gayri nakti değerler : otuz milyon (30.000.000) TL
   Teknik Yeterlik
 • Yapım işi sözleşmelerinde yüklenici, alt yüklenici veya yönetim taahhüdü yapan firma oalrak başvuru tarihinden geriye doğru her bir yılda en az dokuz (9) ay faaliyet göstermek kaydıyla asgari beş (5) yıllık deneyime sahip olmak koşulu aranmaktadır.
 • Yapım işi sözleşmelerinde yüklenici, alt yüklenici veya yönetim taahhüdü firması olarak 2013 yılından teklif verme tarihine dek, ihaleye konu işlere bener nitelikte bir sözleşmede en az yirmi milyon (20.000.000) TL tutarında veya en fazla iki sözleşemede toplam en az otuz milyon (30.000.000) TL tutarında sözleşme(ler)yi başarıyla tamamlayarak teslim etmiş olmak şartı aranmaktadır. Benzerlik fiziksel büyüklük, karmaşıklık, yöntem, teknoloki ve diğer nitelikler göz önüne alınarak değerlendirilecektir.
 • Yukarıda belirtilen süre içinde yukarıda belirtilmiş olan veya diğer sözleşmeler için aşağıdaki faaliyetlere ilişkin özel yapım işi deneyimi aranmaktadır. Özel iş deneyimine konu işlerin son beş (5) yıllık dönemde yüklenici veya alt yüklenici sıfatıyla tek sözleşme içinde yapılmış olması şartı aranacaktır.
  • En az 40 km uzunluğunda boru anma çapı ø 200 mm den az olmamak üzere HDPE korige boru ile kanalizasyon veya yağmur suyu hattı şebekeleri yapımını içeren en az 1 adet iş,
  • En az 40 km uzunluğunda HDPE, PE veya çelik boru ile içme suyu hattı yapınını içiren en az 1 adet iş (tarımsal amaçlı ve sulama boru hatları dikkate alınmayacaktır).

7. İşin tatminkar bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün makine, ekipman ve donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.
8. Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren yüz yirmi (120) gün süreyle geçerli olacaktır.
9. Teklif Sahipleri teklifleri ile birlikte Geçici Teminat Mektubu sunacaklardır. Geçici Teminat Mektubu tutarı teklif edilen tutarın en az yüzde üçü (%3) tutarından az olmamak üzere Teklif Sahibi tarafından belirlenecektir. 
10. Teklifler 08.03.2019 günü saat 14:00’e kadar İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Teklifler aynı tarihte saat 14:15’de açılacaktır. 
11.İşin Yapı Denetim Hizmetleri : Belediyemiz ve İller Bankası A.Ş Kayseri Bölge Müdürlüğünce müştereken yürütülecektir.

İdarenin Adresi:
Yerköy Belediye Binası, Haşim Kılıç Mahallesi, Belediye Caddesi No:3 Yerköy/Yozgat
1. Kat Fen İşleri Müdürlüğü

Kaynak : Yerköy Belediyesi

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ