20.06.2019 - Yerköy Medya - Haber Sitesi

Ankara Üniversitesi 132 Kamu Personeli Alıyor

Ankara Üniversitesi 132 Kamu Personeli Alıyor

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 120 kişi Hemşire alımı için başvuracak adayların Hemşirelik lisans programından mezun olması 2018 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olması şartı vardır. Sağlık Teknikeri alımı 3 kişi için adayların Meslek Yüksekokulların Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünden mezun olması, Fizyoterapist 3 kişi alımı için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak, sosyal çalışmacı 1 kişi alımı için Sosyal Hizmet lisans programından mezun olmak gerekmektedir. Antestezi teknikeri 3 kişi anestezi bölümü mezunu olmak, dil ve konuşma terapisti alımı için lisans mezunu olmak, patoloji teknikeri 1 kişi alımı için adayların patoloji laboratuvar teknikleri bölümü mezunu olmak ve tüm alımlarda 2018 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak şartı vardır. Kamu personeli alımı için başvuru yapacakların 2 Nisan 2019 Tarihine kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Alım KPSS puan sıralaması ile yapılmaktadır. Ankara Üniversitesi 132 Sözleşmeli personel alımı metni

BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ

:18.03.2019 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ

:02.04.2019 mesai bitimi itibariyle.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 132 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI KADRO SAYISI KPSS PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER HEMŞİRE 120 KPSSP3 *Hemşirelik lisans programından mezun olmak. *01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri) 3 KPSSP93 *Meslek Yüksekokulların Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünden mezun olmak. *01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak.

FİZYOTERAPİST 3 KPSSP3 *Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. *01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak. SOSYAL ÇALIŞMACI 1 KPSSP3 *Sosyal Hizmet lisans programından mezun olmak. *01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Anestezi Teknikeri) 3 KPSSP93 *Meslek Yüksekokulların Anestezi Bölümünden mezun olmak. *01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Dil ve Konuşma Terapisti) 1 KPSSP3 * Dil ve Konuşma Terapisi lisans programından mezun olmak veya bu alanda yüksek lisans programını tamamlamış olmak. *01/01/1980 ve sonrası doğumlu olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Tıbbi laboratuvar ve Patoloji Teknikeri) 1 KPSSP93 *Meslek Yüksekokulların Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olmak. *01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak. TOPLAM 132

I- GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 2) 2018 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak. 3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 4)Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

II- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; 1)Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.) 2) 1 adet vesikalık fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.) 3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi, 4) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı) ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ANKARA adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI -Başvuru tarihini geciktiren, başvuru için istenen belgeleri eksik getiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. -Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. -Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan hemşire pozisyonun 3 katı kadar, diğer pozisyonlar için 5 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ ANKARA adresine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

IV-ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER 1) Dilekçe (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan dilekçe örneği doldurulacaktır.) 2) 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5×4,5 ebadında) 3) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.) 4) Diploma fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.) 5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı) 6) Mal Bildirim Beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan Mal Bildirim Beyannamesi doldurulup imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir. Zarf üzerinde ad ve soyadı yazılacaktır.), 7) Beyan Formu (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir). 8) Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı) 9) Güvenlik Soruşturması Formu, 3 Nüsha halinde bilgisayar ortamında doldurulacak ve fotoğraf yapıştırılmış olacaktır. Söz konusu form üzerinde olası yapılabilecek düzeltme işlemi için ilgili formun bir örneğinin elektronik ortamda (usb, cd, e-mail vs.) hazır bulundurulması faydalı olacaktır.)

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ